Účetní poradenství

Home / Účetní poradenství

Společnost Jonák Audit, s.r.o. je připravena vám poskytnout veškeré služby v oblasti účetní problematiky:

 • účetní poradenství a konzultace (telefonické, mailové i osobní konzultace s našimi odborníky)
 • řešení rozsáhlejších či specifických účetních problémů a zadání (například komplexní servis v oblasti podnikových kombinací či kapitálových akvizic)
 • spolupráce a konzultace při sestavování účetních závěrek
 • navrhování a implementace informačních procesů účetních jednotek
 • tvorba účetních směrnic a účetních postupů ‚na míru‘, vyhotovení principů a zásad vnitropodnikových účetních okruhů
 • spolupráce v oblasti účetní metodiky
 • nastavení kontrolních a hodnotících mechanismů
 • nákladové kalkulace, řízení nákladů a manažerské účetnictví
 • finanční rozbory a analýzy, podnikatelské plány
 • spolupráce při řízení finančních toků
 • zpracování ekonomických podkladů pro potřeby financujících bankovních ústavů
 • oceňování společnosti či jejich aktiv (včetně zajištění znaleckých posudků soudními znalci) apod.