Due diligence

Home / Due diligence

Due diligence se obvykle provádí samostatně v oblasti účetní a ekonomické, jejíž součástí je i daňová analýza a v oblasti právní či jiné specializované oblasti.
V praxi jsou tak prováděny detailní rozbory majetku a závazků, výsledků hospodaření, účetní a daňové analýzy, identifikace veškerých potenciálních rizik, právní analýzy, rozbory informačních systémů apod., nejčastěji však v podobě kombinace více ze jmenovaných možností.
V této oblasti spolupracujeme s externími renomovanými advokátními kancelářemi.