Daňové poradenství

Home / Daňové poradenství

Operativní či jednorázové konzultace jsou zajišťovány jako součást celoroční péče o naše zákazníky, kteří mají uzavřenou například smlouvu o auditu účetní závěrky.
Systematickou poradenskou činnost a řešení komplexních daňových problémů jsou obvykle smluvně zajištěny externím daňovým poradcem.
Komunikace v daňové oblasti je nadále zajišťována v prvé řadě těmi pracovníky společnosti Jonák Audit, s.r.o., kteří s klientem komunikují po celý rok. To umožňuje i maximální využití znalostí prostředí a ekonomických procesů zákazníka.