Audit

Home / Audit

Primárně se zabýváme prováděním auditů obchodních korporací, bez ohledu na právní formu či předmět podnikání, stejně jako i neziskových subjektů, příspěvkových organizací apod. Ověřujeme též finanční vypořádaní dotačních programů. Do našeho oboru spadá i ověřování dalších skutečností, majících spojitost s účetnictvím – audit jednotlivých segmentů účetní závěrky, ověření existence pohledávky pro účely její kapitalizace do základního kapitálu, ověření zahajovacích rozvah, ověření výše zásob pro potřeby poskytnutí bankovního úvěru, prověrky mezitímních účetních výkazů.
Ověřování je naší společností prováděno v souladu s nejvyššími standardy kvality, tedy v souladu s International Standards on Auditing a navazujícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
Veškeré auditorské služby jsou poskytovány tak, aby byly nejen splněny jejich zákonné povinnosti, ale aby je považovali také za účinné a finančně efektivní.